تصویبنامه درخصوص سند راهبردی توسعه گردشگری

سند راهبردی توسعه گردشگری

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۹۹/۰۴/۲۹ هیات وزیران درخصوص “سند راهبردی توسعه گردشگری” طی نامه شماره ۶۶۶۳۴ مورخ ۹۹/۰۶/۱۶ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

هیئت وزیران در جلسه ۲۹/۴/۱۳۹۹ به پیشنهاد شماره ۴۶۳۲۲/۹۶۲۱۰۰ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۶ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و به استناد بند (الف) ماده (۱۰۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

کلیه دستگاه‌های مقرر در سند راهبردی توسعه گردشگری به شرح پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، موظف به اجرای اقدامات مربوط به سند مذکور هستند.

اسحاق جهانگیری  معاون اول رییس ­جمهور

سند راهبردی توسعه گردشگری

۱- مقدمه

سند راهبردی توسعه گردشگری با مشخص نمودن خطوط کلان سیاستی براساس حوزه مداخلات اصلی حوزه گردشگری، پایه و مبنای اجرایی ­شدن برنامه ملی توسعه گردشگری خواهد بود. در این راستا، این سند به منظور ایجاد زمینه تدوین برنامه ملی گردشگری و پیاده­سازی اهداف آن در پویاترین حالت ممکن و منطبق با رویکرد افزایش بهره‌وری و همچنین دستیابی به شاخص­های توسعه پایدار گردشگری تدوین شده است.

۲- در این سند، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف- گردشگری: مجموعه فعالیت‌هایی که فرد یا افراد در مسافرت­های داخلی یا خارجی و به صورت فردی یا گروهی که بیش از (۲۴) ساعت باشد و به منظور کسب و کار نباشد، انجام می‌دهند.

ب- سند: سند راهبردی توسعه گردشگری.

پ- برنامه­ریزی راهبردی: ابزاری که سازمان­ها را قادر می­سازد ضمن شناخت محیط و پیگیری مداوم آن، مسیر مناسبی را جهت ادامه فعالیت و رشد و گسترش در پیش گیرند.

ت- مقصد گردشگری: هر کشور، شهر، ناحیه یا محدوده جغرافیایی که از لحاظ جاذبه‌های گردشگری و امکانات، قابلیت و توان لازم برای پذیرش گردشگر را داشته باشد.

ث- توسعه پایدار: توسعه به نحوی که نیازهای نسل کنونی را بدون به مخاطره انداختن توانایی
نسل­های بعدی برای برآوردن نیازهایشان، تأمین ­کند.

ج- گردشگری پایدار: نوعی از گردشگری که آثار اقتصادی، زیست­محیطی و اجتماعی فعلی و آتی خود را کاملاً مد نظر قرار می­دهد و در قبال این اثرات مسئول و متعهد است و به تأمین نیازهای بازدیدکنندگان، صنعت گردشگری، محیط­زیست و جامعه میزبان می­پردازد.

چ- برنامه ملی: برنامه ملی توسعه گردشگری، به عنوان برنامه اجرایی این سند، شامل تنظیم و تدوین چهارچوب توسعه بلندمدت برای گردشگری و یک برنامه اقدام کوتاه­مدت برای فعالیت‌ها و اقدامات اولویت‌دار می­شود.

۳- چشم ­انداز سند

ایران به سبب برخورداری از منابع غنی جاذبه­های طبیعی و فرهنگی، با تمرکز بر گردشگری می­تواند با راهبردها و برنامه­های منظم و منسجم، وابستگی خود را به منابع نفتی کاهش دهد و به عنوان یک منبع پایدار از حوزه گردشگری بهره‌مند شود. بنابراین گردشگری باید به سمت توسعه پایدار (اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و زیست­محیطی) حرکت کند و در راستای توسعه ظرفیت­ها و ارتقای قابلیت­های موجود در زمینه­های میراث فرهنگی (ملموس و غیرملموس)، میراث طبیعی، دانش‌ها و هنرهای سنتی، فناوری بومی و صنایع دستی گام بردارد. از سوی دیگر، با در نظر داشتن سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری و لزوم حرکت کشور به سمت اقتصاد بدون اتکا به نفت، صنعت گردشگری می­تواند نقش اساسی را در تنوع­بخشی اقتصادی ایفا کند. جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ براساس ارزش­های حاکم بر کشور، با اتخاذ رویکرد توسعه پایدار، همه­جانبه و متوازن، استفاده منطقی از میراث تاریخی، فرهنگی و طبیعی و استفاده حداکثری از مشارکت بخش خصوصی به عنوان یکی از پیشران­های توسعه کشور، از نظر توسعه‌یافتگی صنعت گردشگری جزء کشورهای برتر منطقه خواهد بود.

۴- بیانیه مأموریت

فراهم ساختن زمینه توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران به گونه‌ای که به موجب آن حفظ، تقویت و عرضه هویت فرهنگی و ارزش‌های حاکم بر جامعه، ارتقای آگاهی و فرهنگ­سازی در زمینه گردشگری، بهبود رقابت‌پذیری کشور در این حوزه، ارتقای کیفیت تجربه گردشگر از طریق نوآوری و تنوع­بخشی به محصولات گردشگری، توزیع متوازن زمانی و مکانی سفر در کشور، تسهیل ورود به فضای کسب و کار گردشگری، اشتغال­زایی، ارزآوری و درآمدزایی و هدایت ذی­نفعان اصلی در توسعه صنعت گردشگری در راستای رویکرد گردشگری پایدار حاصل شود.

۵- ارزش‌ها

الف- توسعه گردشگری در راستای تقویت هویت دینی- ملی.

ب- صیانت از ارزش­های ایرانی- اسلامی، تنوع قومی، میراث فرهنگی و طبیعی و احیا، ترویج و توسعه هنرهای سنتی و صنایع دستی.

پ- رعایت منشور (کد) اخلاق گردشگری.

ت- تأکید بر الگوی توسعه گردشگری جامعه‌محور.

ث- بهره‌مندی و دسترسی عادلانه همگانی به سفر.

ج-رعایت اصول توسعه پایدار در گردشگری.

۶- اهداف کلان

الف- اهتمام به تحکیم هویت فرهنگی، حفظ ارزش­ها، میراث طبیعی، فرهنگی و صنایع دستی.

ب- معرفی کشور به عنوان مقصد گردشگری و معرفی آثار میراث فرهنگی و طبیعی ایران به
سایر ملل.

پ- بهبود فضای کسب و کار و افزایش اشتغال کارآمد با تأکید بر جوامع محلی، جوانان و زنان در صنعت گردشگری از طریق فرهنگ­سازی.

ت- ارتقای سطح رفاه و نشاط اجتماعی.

ث- تقویت همکاری‌های نهادی و بین بخشی در راستای توسعه صنعت گردشگری.

ج-تقویت مشارکت بخش عمومی- خصوصی در راستای افزایش رقابت­پذیری گردشگری.

چ- ارتقای کیفیت تجربه گردشگران.

ح- همکاری در توسعه متوازن منطقه­ای کشور.

خ- افزایش سهم خدمات گردشگری از درآمدهای ملی.

د- تلاش در راستای تحقق اهداف دیپلماسی عمومی و دیپلماسی فرهنگی کشور با بهبود تصویر ذهنی از ایران در سطح بین­المللی.

۷- حوزه همکاری دستگاه‌های مرتبط با گردشگری

با توجه به نیاز مبرم گردشگری کشور به وجود نقشه راهی به‌ عنوان تعیین­کننده خط­مشی اصلی توسعه گردشگری، سند بر اساس اسناد بالا دستی حوزه گردشگری تهیه و تدوین شده است.
بدیهی است سند مذکور به دلیل ماهیت فرابخشی گردشگری، باید با همکاری نهادهای مختلف اجرا و پیاده‌سازی شود. بر همین اساس تمامی دستگاه‌ها و نهادهای دولتی ذی­ربط در سطوح ملی، استانی، شهرستانی و محلی و بخش خصوصی مربوط، ملزم به همکاری و هماهنگی در برنامه‌های کاری خود با رویکردهای سند هستند و در این راستا ضروری است از تخصیص بودجه برای پیاده‌سازی برنامه‌ها اطمینان حاصل کنند. بنابراین موارد زیر به عنوان زمینه­های همکاری بین دستگاهی از میان وظایف ذاتی دستگاه­ها احصا (جدول شماره (۱)) و بر اساس راهبردهای کلان سند حاضر، در قالب احکام (جدول شماره (۲)) آمده است. در جدول مربوط به احکام، مقصود از وزارتخانه، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است.

ردیف

دستگاه همکار اصلی

حوزه همکاری

۱

وزارت امور خارجه

الف – تهیه بسته اجرایی[۱] دیپلماسی گردشگری

ب – تسهیل و تسریع صدور و لغو روادید

پ – تنظیم موافقتنامه­ها برای لغو روادید

۲

وزارت فرهنگ و
ارشاد اسلامی

الف – شناساندن فرهنگ و هنر ایرانی به جهانیان از طریق  فعالیت­های فرهنگی – تبلیغاتی در داخل و خارج از کشور

ب – بهره‌گیری از ابزار و امکانات به منظور ترویج و معرفی میراث فرهنگی و قابلیت­های گردشگری کشور در سطح بین­المللی و داخلی

۳

وزارت راه و شهرسازی

الف – اثرگذاری بر توسعه گردشگری با تهیه و ارایه پیشنهادهای مؤثر بر گردشگری و طرح­های توسعه شهری و منطقه­ای به مراجع ذی­ربط

ب – توسعه و گسترش زیرساخت­های حمل و نقل گردشگری

پ – ارایه پیشنهادهای لازم جهت به­روزرسانی، بازنگری یا تکمیل قوانین و مقررات ناظر بر نحوه بهره­برداری از حمل­ و نقل هوایی، زمینی و ریلی

۴

وزارت اطلاعات

الف – تسهیل روند تأیید و اعطای روادید به گردشگران خارجی

ب – بررسی مسایل امنیتی در ارتباط با  متقاضیان روادید ورود به کشور

پ – واپایش (کنترل) مسایل امنیتی در ارتباط با گردشگران خارجی در زمان اقامت
در کشور

ت – مشارکت در سیاست­گذاری و توافقات مربوط به لغو روادید با سایر دولت­ها

ث – تسریع و تسهیل در پاسخ به استعلامات امنیتی متقاضیان تأسیس مؤسسات گردشگری و مراکز اقامتی

۵

وزارت کشور

الف – فراهم کردن موجبات حفظ امنیت گردشگران

ب – ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اطلاعاتی، انتظامی و نظامی

پ – سیاستگذاری، راهبری و نظارت بر امور مربوط به اتباع خارجی

ت – تشکیل و مدیریت کمیسیون ارتقای امنیت گردشگران خارجی

ث – زمینه­سازی برای فعالیت مطلوب تشکل­های غیردولتی

۶

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

الف – تأمین امنیت گردشگران

ب – واپایش (کنترل) مدارک گذرنامه­ای گردشگران در مرزهای ورودی به منظور تنظیم آمارهای گردشگری

پ – نظارت بر اماکن اقامتی و تأسیسات گردشگری

۷

مرکز آمار ایران

     احصا و جمع­آوری داده‌ها و اطلاعات صنعت گردشگری و ارایه آن به دستگاه­های ذی­ربط در حوزه گردشگری

۸

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

توسعه و همگام­سازی آموزش­های سازمان آموزش فنی و حرفه­ای کشور در حوزه گردشگری با سیاست­های وزارتخانه

۹

وزارت صنعت، معدن و تجارت

سیاست­گذاری و تخصیص جوایز صادراتی، شرکت در نمایشگاه­ها و نظایر آن

۱۰

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

الف – برگزاری رویدادهای آموزشی و هم‌اندیشی‌ها (سمینارها)

ب – برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزشی مرتبط باگردشگری در مقاطع مختلف دانشگاهی

پ – برقراری تعامل با مراکز آموزشی و دانشگاهی سایر کشورها

۱۱

وزارت آموزش و پرورش

آموزش مفاهیم و ارتقای سواد گردشگری در برنامه‌های آموزشی مدارس

۱۲

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

الف – توسعه زیرساخت­های گردشگری سلامت

ب – توسعه و ترویج گردشگری طب سنتی

پ – تهیه و ارایه داده و اطلاعات مرتبط با حوزه گردشگری

ت – نظارت مؤثر بهداشتی برای ارتقای کیفی خدمات گردشگری

۱۳

وزارت امور اقتصادی و دارایی

تهیه بسته مشوق­های رونق اقتصاد گردشگری با همکاری دستگاه­های ذی­ربط

۱۴

وزارت جهاد کشاورزی

واگذاری اراضی برای طرح­های سرمایه­گذاری گردشگری با در نظرداشتن ملاحظات زیست­محیطی

۱۵

سازمان صدا و سیما

الف – تهیه و پخش محصولات رسانه­ای با موضوعات میراث فرهنگی، گردشگری و
صنایع دستی در سطح داخلی و بین­المللی

ب – آگاه­سازی و ترویج فرهنگ سفر و گردشگری

۱۶

سازمان حفاظت محیط زیست

مدیریت فعالیت­های گردشگری در مناطق تحت مدیریت سازمان

۱۷

بنیاد شهید و امور ایثارگران

الف- شناساندن فرهنگ جهاد، ایثار و شهادت به عنوان جاذبه فرهنگی گردشگری کشور برای گردشگران داخلی و خارجی

ب- برقراری تعامل با نهادها و مؤسسات مرتبط سایر کشورها در جهت توسعه گردشگری صلح و جنگ

۱۸

وزارت نیرو

بهره­گیری از ظرفیت پهنه­های اطراف سدها و تأسیسات آبی برای توسعه گردشگری

۱۹

معاونت علمی و فناوری رییس جمهور

همکاری در زمینه توسعه گردشگری در فضای مجازی و گردشگری مجازی


   [۱] – بسته اجرایی، مجموعه‌ای از چندین پروژه به هم پیوسته یا خوشه‌ای از پروژه­های متجانس و به هم مرتبط اولویت‌دار است که به منظور حل یک مشکل اقتصادی، اجتماعی یا فرهنگی در چهارچوب اهداف برنامه به اجرا درمی‌آید.

ردیف

احکام

مجری

۱

الف – وزارت امور خارجه با همکاری وزارتخانه و با هدف افزایش ورود گردشگران خارجی به کشور، بسته دیپلماسی گردشگری را به گونه‌ای تهیه کند که به ایجاد و ترویج تصویر ذهنی مثبت از ایران در کشورهای بازار هدف گردشگری مورد نظر وزارتخانه منجر شود.

ب – وزارت امور خارجه با همکاری وزارتخانه و وزارت اطلاعات، پیشنهادهای لازم را جهت لغو روادید دوجانبه یا یک‌جانبه براساس بازارهای هدف مورد نظر وزارتخانه بررسی، تنظیم و به هیئت وزیران ارایه کند.

وزارت امورخارجه

۲

الف – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بخشی از سیاست­های تولید آثار فرهنگی را به شناساندن موضوعات میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایران به جهانیان اختصاص دهد و زمینه نشر آن را در رسانه­های بین­المللی فراهم سازد.

ب – سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، با ارتقای سطح دانش و بینش رایزنان فرهنگی نسبت به موضوعات میراث فرهنگی و گردشگری، از ظرفیت آنان به عنوان رایزنان گردشگری در سایر کشورها استفاده کند.

پ – سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ضمن اعلام تقویم برگزاری رویدادها و هفته­های فرهنگی به وزارتخانه، از ظرفیت این برنامه­ها در کشورهای بازار هدف گردشگری به منظور معرفی قابلیت­های گردشگری ایران بهره‌برداری کند.

وزارت فرهنگ و
ارشاد اسلامی

۳

الف – وزارت راه و شهرسازی در جهت توسعه مقاصد گردشگری، سیاست­های حمایتی را در حوزه قیمت­گذاری حمل و نقل هوایی تنظیم کند.

ب – سازمان ملی زمین و مسکن در اجرای ماده (۲۲) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) -مصوب ۱۳۸۰-، با مشارکت وزارتخانه، نسبت به معرفی زمین­های مناسب برای تأسیسات گردشگری اقدام کند.

پ – شورای­عالی شهرسازی و معماری ایران در بررسی و تصویب طرح­های توسعه و عمران و مطابق با مطالعات انجام­شده، پهنه­های مناسب استقرار کاربری­های گردشگری را در نظر بگیرد.

ت – وزارت راه و شهرسازی سیاست­های توسعه زیرساخت­های حمل و نقل مسافری خود را با لحاظ سیاست­های توسعه صنعت گردشگری تعیین و اجرا کند.

تبصره- برنامه اجرایی این جزء به صورت سالانه توسط وزرات راه و شهرسازی و وزارتخانه تدوین و اعلام خواهد شد.

ث – وزارت راه و شهرسازی به منظور صدور مجوز تأسیسات گردشگری براساس ضوابط وزارتخانه برای بخش خصوصی، در چهارچوب ماده (۱۷) قانونی ایمنی راه­ها و راه‌آهن
– مصوب ۱۳۴۹- با اصلاحات بعدی آن، نسبت به معرفی و جانمایی عرصه­های دارای قابلیت ایجاد مجتمع­های تفریحی و گردشگری در محورهای مواصلاتی، آزادراه­ها و بزرگراه­ها اقدام کند.

وزارت راه و شهرسازی

۴

الف – طرح­های مربوط به احداث و بهره­برداری از تأسیسات گردشگری در مقیاس استانی، صرفاً در شورای برنامه­ریزی و توسعه استان طرح، بررسی و تصویب شود.

ب – شوراهای اسلامی شهر و بخش نسبت به اعمال حداکثری تخفیفات و معافیت­های مورد نیاز در نحوه محاسبه عوارض، هزینه­های صدور پروانه ساختمانی و تغییر کاربری در چهارچوب مصوبات مربوط اقدام کنند.

پ- استانداران از ظرفیت همه کارگروه‌های استان در راستای دستیابی به اهداف توسعه گردشگری استان و نیز تسهیل و تسریع در سرمایه‌گذاری‌ها و صدور مجوز در حوزه گردشگری بهره‌برداری کنند.

وزارت کشور

۵

الف – نیروی انتظامی دسترسی به آمار و اطلاعات روزانه مربوط به ورود و خروج گردشگران و اماکن اقامتی را برای وزارتخانه برقرار کند.

ب – نیروی انتظامی با همکاری وزارتخانه درخصوص نحوه برخورد با گردشگران در مبادی ورودی و خروجی و اعمال واپایش (کنترل)های نامحسوس در مقصدهای گردشگری نیروهای خود را آموزش دهد.

پ – نیروی انتظامی نقاط ناامن و حادثه‌خیز مشخص‌شده برای گردشگران را به وزارتخانه اعلام کند تا نسبت به اطلاع­رسانی درخصوص آنها اقدام شود.

ت – نیروی انتظامی شرایط تردد تورها در مسیرهای گردشگری مجاز را تسهیل و امنیت آنها را فراهم کند.

ث – نیروی انتظامی با رعایت ضوابط و استانداردهای مورد نظر وزارتخانه نسبت به اجرای برنامه­های آموزشی نیروهای انتظامی پلیس شهری در امر خدمات­دهی به گردشگران اقدام کند.

ج – نیروی انتظامی امنیت اجرای جشنواره­های فرهنگی، سنتی، هنری و موسیقی زنده در تأسیسات گردشگری دارای مجوز از نهادهای ذی‌ربط را تأمین و موارد مربوط به تخلفات و پیشنهادهای خود را به نهادهای مسئول منعکس کند.

نیروی انتظامی

جمهوری اسلامی ایران

۶

مرکز آمار ایران با همکاری وزارتخانه، طرح حساب­های اقماری[۱] گردشگری را اجرا کند.

سازمان برنامه و بودجه کشور

۷

سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، سرفصل‌های دروس مربوط به رشته‌های زیرمجموعه گردشگری را متناسب با نیازهای بخش گردشگری و با همکاری وزارتخانه بازبینی کند.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

۸

الف – وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری و هماهنگی وزارتخانه، برنامه‌های ترویج و معرفی قابلیت‌های گردشگری را از طریق رایزنان بازرگانی اجرا کند.

ب – وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به تهیه دستورالعمل تخصیص جوایز صادراتی و شرکت در نمایشگاه­ها با همکاری وزارتخانه و براساس اولویت بازارها و محصولات گردشگری اقدام کند.

پ – وزارت صنعت، معدن و تجارت، نسبت به ساماندهی و ارتقای بازارهای موجود و راه­اندازی بازارچه­های خوداشتغالی در شهرها، به ویژه محوطه­ها و مسیرهای گردشگری، به صورت دایمی و موقت اقدام کند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت

۹

الف – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سرفصل­های مربوط به رشته­های گردشگری در تمام دانشگاه­های زیرمجموعه خود را متناسب با نیازهای احصاشده بخش گردشگری کشور،
با همکاری وزارتخانه بازبینی کند.

ب – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با همکاری وزارتخانه، عهده‌دار آموزش و تربیت نیروی انسانی پژوهشگر، متعهد و خلاق است که بتواند صنعت گردشگری را راهبری کند و تنگناهای اجرایی آن را برطرف سازد.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۰

الف – وزارت آموزش و پرورش، مفاهیم برنامه­های آموزشی و تربیتی مرتبط با میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را با همکاری وزارتخانه تدوین و اجرا کند.

ب – وزارت آموزش و پرورش برنامه­های مرتبط با ارتقای آگاهی­های عمومی گردشگری را با همکاری وزارتخانه تدوین و اجرا کند.

وزارت
آموزش و 
پرورش

۱۱

الف – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آمار و اطلاعات مرتبط با گردشگری سلامت را در اختیار دستگاه­های ذی­ربط قرار دهد.

ب – امور تشخیص، درمان و پیگیری درمان گردشگران سلامت به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. به منظور تمشیت امور گردشگری سلامت، تعیین ضوابط تخصصی و اطلاعات مربوط به توانمندی­های کشور در زمینه پزشکی و بهداشتی بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و صدور و تمدید مجوز تسهیل­گری در این خصوص به عهده وزارتخانه است.

پ – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای ارایه خدمات تشخیص،
درمان و آمور پزشکی به گردشگران سلامت، با شرکت­های خدمات مسافرتی و جهانگردی دارای مجوز از وزارتخانه همکاری کند.

ت – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نظارت­های بهداشتی خود را با هدف حمایت از صنعت گردشگری اعمال کند.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۱۲

وزارت امور اقتصادی و دارایی، بسته رونق اقتصاد گردشگری را به صورت سالانه با همکاری وزارتخانه و سایر دستگاه­های ذی­ربط، متناسب با تغییر و تحولات اقتصادی تنظیم کند.

وزارت
امور اقتصادی و دارایی

۱۳

وزارت جهادکشاورزی (سازمان جنگل­ها، مراتع و آبخیزداری کشور) با همکاری وزارتخانه،
سازوکارهای مناسب جهت بهره­برداری مطلوب از عرصه­های جنگلی دارای ظرفیت اجرای طرح­های گردشگری را تدوین کند.

وزارت جهادکشاورزی

۱۴

معاونت حقوقی رییس جمهور با همکاری وزارتخانه، منشور حقوق گردشگران،
ارایه­کنندگان خدمات و جامعه محلی را هم‌راستا با منشور (کدهای) اخلاق گردشگری تدوین کند و به تصویب برساند.

معاونت حقوقی
رییس جمهور

۱۵

الف – سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در راستای ترویج و توسعه گردشگری، اقدامات زیر را با همکاری وزارتخانه اجرا کند:

– تهیه و پخش برنامه­های آموزش و ترویج فرهنگ سفر در جامعه به منظور توسعه گردشگری داخلی و پذیرش گردشگران خارجی.

– پوشش رویدادهای گردشگری در سطح استانی، ملی و برون مرزی.

– تولید و پخش برنامه، فیلم و مستندهای مرتبط با موضوع گردشگری به منظور توسعه گردشگری داخلی و جذب گردشگران خارجی.

– همکاری در بهره­برداری از آرشیوهای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه برای تولید محتوای گردشگری.

ب – سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در راستای ارتقای فرهنگ عمومی گردشگری، با همکاری وزارتخانه نسبت به تهیه و اجرای برنامه با موضوع گردشگری
به صورت مستمر در شبکه­های رادیویی و تلویزیونی پرمخاطب در چهارچوب قوانین اقدام کند.

تبصره- تهیه محتوا بر عهده وزارتخانه است.

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

۱۶

الف – سازمان حفاظت محیط­زیست با مشارکت وزارتخانه، دستورالعمل­ها و ضوابط طبیعت­گردی در مناطق تحت مدیریت را تدوین کند.

ب – اجرای طرح­های طبیعت­گردی در محدوده پهنه­های تفرجی مناطق تحت مدیریت
سازمان حفاظت محیط­زیست با اولویت مشارکت جامعه محلی و بخش غیردولتی، پس از طرح و تصویب در کمیته ملی طبیعت­گردی براساس دستورالعمل مشترک انجام خواهد شد.

تبصره- دستورالعمل­ها و ضوابط طبیعت­گردی در مناطق حفاظت­شده چهارگانه با محوریت کمیته ملی طبیعت­گردی در صورت لزوم بازبینی و ابلاغ خواهد شد.

پ- کلیه طرح­های گردشگری کشور که مشمول انجام مطالعات ارزیابی زیست­محیطی هستند، قبل از صدور مجوز اجرا، مکلف به ارایه گزارش ارزیابی اثرات زیست­محیطی و اخذ تأییدیه از سازمان حفاظت محیط­زیست هستند.

تبصره- سازمان حفاظت محیط­زیست به منظور تسریع فرایندهای سرمایه­گذاری در بخش گردشگری، حداکثر ظرف دو ماه نسبت به بررسی گزارش و پاسخگویی به متقاضی اقدام کند.

سازمان حفاظت
محیط زیست

۱۷

الف – وزارت اطلاعات پاسخ به استعلام­های تعیین صلاحیت امنیتی متقاضیان تأسیس مراکز گردشگری و تأسیسات گردشگری را تسریع و تسهیل کند.

ب – وزارت اطلاعات در راستای جذب بیشتر گردشگران خارجی، پاسخ به استعلام­های صدور روادید از سوی وزارت امور خارجه را تسریع کند.

پ – وزارت اطلاعات با هدف جلوگیری از نفوذ عوامل و جاسوس‌های تشکیلات (سرویس­های) اطلاعاتی بیگانه، نسبت به اشراف اطلاعاتی بر گردشگران خارجی و اماکن و تأسیسات گردشگری اقدام کند.

ت – وزارت اطلاعات از طریق وزارتخانه نسبت به آموزش راهنمایان گردشگری و مالکان، مدیران و کارکنان تأسیسات گردشگری در زمینه مسایل امنیتی اقدام کند.

ث – وزارت اطلاعات به منظور مدیریت مسایل امنیتی مرتبط با گردشگری و ایجاد هم­افزایی در رسیدگی به موضوعات امنیتی گردشگران، نسبت به تشکیل کارگروه امنیت گردشگری با مشارکت نیروی انتظامی و وزارتخانه‌های امور خارجه و کشور و وزراتخانه اقدام کند.

ج – وزارت اطلاعات تحت عنوان دفتر بررسی و همکاری نسبت به هم­افزایی با وزارتخانه، همچنین ایجاد شرایط و بستر مساعد جهت افزایش گردشگران خارجی و تسهیل در
فرایندهای اداری و نظارت بر تأسیسات گردشگری بدون توسعه ساختار اداری اقدام کند.

وزارت اطلاعات

۱۸

الف – وزارت ورزش و جوانان به منظور ارتقای امور گردشگری ورزشی، آموزش و
توانمندسازی و مدیریت تسهیل­گری در این حوزه، ضوابط فنی مراکز و جایگاه (سایت)­های ورزشی را تدوین و تعیین کند. صدور مجوز فعالیت­های گردشگری ورزشی بر عهده وزارتخانه است.

ب – وزارت ورزش و جوانان برای امور گردشگری ورزشی با شرکت های مسافرتی و جهانگردی دارای مجوز از وزارتخانه همکاری کند.

پ – وزارت ورزش و جوانان نسبت به معرفی سازمان­های مردم‌نهاد جوانان
علاقه­مند به فعالیت و همکاری در حوزه گردشگری به وزارتخانه و سایر دستگاه‌ها و نهادهای ذی­ربط اقدام کند.

ت – وزارت ورزش و جوانان اقدامات لازم برای احیا و توسعه ورزش­های سنتی و بازی­های بومی محلی را در راستای توسعه گردشگری ورزشی انجام دهد.

وزارت ورزش و جوانان

۱۹

در اجرای بند (ب) ماده (۹۷) قانون برنامه ششم توسعه، تولیت آستان­ها و اماکن زیارتی با همکاری وزارتخانه نسبت به توسعه زیرساخت­های گردشگری مذهبی و زیارتی کشور با توجه به استانداردهای گردشگری اقدام کنند.

تولیت آستان قدس رضوی، تولیت حرم حضرت معصومه (س)، تولیت آستان مقدس شاهچراغ

۲۰

معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور با همکاری وزارتخانه، بسته حمایتی توسعه اشتغال گردشگری پایدار در مناطق روستایی را تهیه کند.

معاونت توسعه روستایی ومناطق محروم کشور

۲۱

الف – سازمان اسناد و کتابخانه ملی کلیه اطلاعات دیداری و شنیداری موجود در آرشیو خود را با رعایت مقررات در قالب رقومی (دیجیتال) و به منظور بهره‌برداری در اختیار وزارتخانه و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار دهد.

ب – سازمان اسناد و کتابخانه ملی منابع نوشتاری قابل ثبت در حافظه ملی یا
حافظه جهانی را کارشناسی و احصا کند و پس از ثبت، جهت بهره­برداری و اطلاع­رسانی و قرارگرفتن در فهرست منابع مکتوب گردشگریبه وزارتخانه اعلام کند.

پ – سازمان اسناد و کتابخانه ملی نسبت به ایجاد فرصت برای تورهای گردشگری به منظور بازدید از کتابخانه ملی و آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه ملی اقدام کند.

سازمان اسناد و
کتابخانه ملی

۲۲

الف – وزارت نیرو در راستای استفاده از دریاچه‌ها، سدها و منابع و مجاری آبی برای فعالیت‌های گردشگری نظیر ماهی‌گیری تفریحی، ورزش‌های آبی و سایر فعالیت‌های گردشگری در چهارچوب قوانین و مقررات همکاری کند.

ب – وزارت نیرو زمینه استقرار تأسیسات گردشگری در حریم پهنه‌ها، منابع، مجاری و تأسیسات آبی را در چهارچوب قوانین و مقررات فراهم آورد.

پ – وزارت نیرو تعرفه آب و برق تأسیسات گردشگری را که دارای مجوز یا پروانه بهره‌برداری معتبر هستند، فارغ از میزان مصرف و نوع کاربری، بر اساس تعرفه‌های بخش صنعت محاسبه و دریافت کند.

ت – وزارت نیرو در جهت معرفی و واگذاری اراضی همجوار منابع، مجاری و تأسیسات آبی دارای قابلیت گردشگری در چهارچوب قوانین و مقررات همکاری کند.

وزارت نیرو

۲۳

معاونت علمی و فناوری رییس جمهور با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارتخانه، ضوابط و دستورالعمل‌های لازم برای تسهیل فعالیت در کسب و کارهای مجازی و ارایه خدمات پشتیبان به گردشگران و شرکت‌های گردشگری را تدوین و متقاضیان فعالیت در حوزه گردشگری در فضای مجازی را برای اخذ مجوز تخصصی ازوزارتخانه دلالت کند.

معاونت علمی و فناوری رییس جمهور

۲۴

الف – وزارتخانه به منظور رفع مشکلات رفاهی گردشگران و ساماندهی واحدهای غیرمجاز و ارتقای کیفیت خدمات واحدهای بین راهی در مجاورت راه­های کشور، نسبت به ساماندهی، صدور و تمدید مجوز ایجاد، اصلاح، تکمیل و بهره­برداری واحدهای پذیرایی منفرد بین­ راهی در چهارچوب قوانین و مقررات موجود اقدام کند.

ب – تعیین و تأیید صلاحیت علمی و فنی برای صدور مجوز فعالیت مشاوران حقیقی و حقوقی در حوزه فعالیت­های گردشگری بر عهده وزارتخانه است.

پ – وزارتخانه نسبت به تدوین ضوابط و استانداردهای آموزشی حرفه­ای
نیروی انسانی مشاغل مرتبط با حوزه گردشگری و نظارت بر اجرای آنها اقدام کند.

ت – وزارتخانه با همکاری دستگاه­های ذی­ربط، ساعات فعالیت محوطه­ها، بناها و اماکن تاریخی – فرهنگی و تفریحی شهر را متناسب با نیاز و حضور گردشگران، به ویژه در ساعات غیراداری، تعیین کند. نیروی انتظامی در هماهنگی با وزارت کشور نسبت به تأمین امنیت این‌گونه فضاها اقدام لازم را انجام دهد.

ث – وزارتخانه در راستای توسعه حقوق جامعه میزبان نسبت به مدیریت تأثیرات گردشگری اقدام کند.

ج – وزارتخانه نسبت به تعریف و ایجاد مسیرهای گردشگری شهری روزانه و شبانه اقدام و همه­ساله به دیگر نهادها اعلام کند تا تأمین امنیت و تقویت زیرساخت­های مسیرهای فوق به عنوان یکی از اهداف مهم در برنامه­ریزی توسعه­ای این نهادها مدنظر
قرار گیرد.

چ – وزارتخانه ذی­نفعان حوزه گردشگری را برای بهره­مندی از ظرفیت­های گردشگری سازمان اسناد و کتابخانه ملی تشویق و ترغیب کند.

ح- وزارتخانه­ به منظور اثرگذاری دستاوردهای دوران دفاع مقدس و ترویج فرهنگ جهاد، ایثار و شهادت با همکاری دستگاه­های اجرایی و بخش خصوصی مرتبط، نسبت به معرفی و بهره­مندی از ایثارگران توانمند به منظور خدمات­رسانی، اشتغال و کارآفرینی ایشان در حوزه فعالیت­های گردشگری اقدام کند.

خ- وزارتخانه با همکاری بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش­های دفاع مقدس و بنیاد شهید و امورایثارگران و به منظور ارتقای جایگاه گردشگری صلح و جنگ در صنعت گردشگری کشور، درخصوص ایجاد هم­افزایی بین زیرساخت­های گردشگری کشور و آثار و یادمان­های باقی­ماندهاز دفاع مقدس (در موزه­های دفاع مقدس و مناطق جنگی غرب کشور و موارد مشابه) اقدام لازم را به عمل آورد.

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی


۲- حساب اقماری گردشگری، روشی برای اندازه‌گیری سهم مستقیم اقتصادی مصارف گردشگری در یک اقتصاد ملی است.

۸- الزامات تحقق و پیاده‌سازی سند

الف – تکمیل و به­روزآوری برنامه ملی گردشگری کشور توسط وزارتخانه حداکثر یک سال پس از ابلاغ سند.

ب – پایش و ارزیابی پیاده­سازی احکام مصوب در سند به صورت سالانه توسط
سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه.

پ – انتشار گزارش پیشرفت اقدامات انجام­شده وفق سند راهبردی توسعه گردشگری به صورت
دو سالانه توسط وزارتخانه.

ت – ایجاد هماهنگی و هم­افزایی بین دستگاهی در توسعه گردشگری از طریق تشکیل
شورای راهبری و نظارت بر تحقق سند راهبردی توسعه گردشگری با محوریت وزارتخانه و با حضور دستگاه­های ذی­ربط.

۹- راهبردهای کلان و سیاست‌های توسعه گردشگری و اقدامات اساسی برای حل چالش­های مربوط به صنعت گردشگری به شرح زیر است:

دریافت متن کامل