چه مراکزی میتوانند در گردشگری سلامت در حوزه بین الملل فعالیت کنند؟

گردشگری سلامت

چه مراکزی میتوانند در گردشگری سلامت در حوزه بین الملل فعالیت کنند؟
کلمه IPD مخفف عبارت International Patient Department، یعنی بخش بیماران بین‌المللی است.

بیمارستان‌و کلینیک‌هایی که قصد پذیرش بیماران بین‌المللی را ، دارند باید نسبت به دریافت این مجوز اقدام نمایند. و تنها بیمارستان‌هایی می‌توانند در زمینه توریسم درمانی فعالیت داشته باشند که مجوز IPD را دریافت کنند.

بعد از دریافت مجوز می‌توانند واحد IPD را در بیمارستان راه‌اندازی کنند. فعالیت‌های IPD شامل موارد زیر می‌باشد:

واحد IPD بیمارستان مسوول براورد هزینه درمان باتوجه به نوع بیماری و تخصص کادردرمان بوده که ضمن محاسبه قبل از سفر به بیمار اعلام می‌دارد.
تمامی اقدامات مربوط به پذیرش بیمار در بیمارستان و مراحل درمان وی در بخش IPD صورت میپذیردکلیه هماهنگی های لازم در اتاق عمل، پزشک، اتاق بستری،مسائل مربوط به امور مالی و … برای بیمار از وظایف IPDاست.
در ایران هماهنگی کارهای خارج‌ از بیمارستان اعم از استقبال در فرودگاه، رزرو هتل، مترجم و تمام فعالیت‌های گردشگری و رفاهی در مدت اقامت بیمار در ایران، نیز به عهده واحد IPD می‌باشد.
البته خصوصی یا دولتی بودن بیمارستان در دریافت مجوز IPD تفاوتی نداشته وبیمارستان ها با داشتن حداقل استانداردمیتوانند برای دریافت مجوز IPDاقدام کنند.وپس از دریافت مجوز نسبت به تبلیغات و برند سازی خدمات قابل ارایه به بیماران اقدام کنند.