هزینه های تولید محتوا و معرفی گردشگری کشور چگونه به کسر مالیات کمک میکند؟!

کسر مالیات گردشگری

تشویق های مالیاتی یا (کسر مالیات گردشگری)  و یا به تعبیری دیگر مشوق های مالیاتی در کنار وظیفه پرداخت مالیات که بر عهده هر فردی است
تدبیری حمایتی از قانون گذار برای مودیان خوش حساب مالیاتی است که به جهت خوش حسابی خود و پرداخت به موقع مالیات به آن ها تعلق می گیرد.

در واقع تشویق های مالیاتی به افرادی تعلق می گیرد که نظم و ترتیب لازم را در پرداخت مالیات داشته باشند
و اظهارنامه های مالیاتی خود را به موقع تکمیل و تحویل سازمان مالیاتی بدهند و سازمان امور مالیاتی نیز به جهت نظم و ترتیب مودیان مالیاتی و پرداخت به موقع مالیات، به این افراد خوش حساب تشویقات مالیاتی می دهد.
مشوقهای مالیاتی در مواد ۸۱و ۱۸۹ و‌۱۹۰و۱۲۳و۱۳۸و ۱۴۱و ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم بیان گردیده است .

تبصره ۹ بند م از قانون بودجه ۱۴۰۱

در تبصره ۹ بند م از قانون بودجه ۱۴۰۱ برای شخصیت های حقوقی این مشوق مالیاتی در نظر گرفته شده است.
که یک مورد آن می‌توان به هزینه کرد اشخاص حقوقی در جهت معرفی ظرفیتهای گردشگری جمهوری اسلامی ایران به زبانهای خارجی اشاره نمود.

که تبصره ۹ بند م به شرح ذیل میباشد
((اما در هزینه‌کرد اشخاص حقوقی درخصوص تولید و انتشار محتوای فرهنگی و آموزشی و معرفی ظرفیت‌های گردشگری جمهوری اسلامی ایران
به زبان‌های خارجی،با هماهنگی و تأیید وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
و ساخت و تکمیل اماکن ورزشی و خانه جوانان و زمینها و سالنهای ورزشی
با هماهنگی وزارت ورزش و جوانان و ساخت فرهنگسرا با
هماهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به صورت صد درصد(۱۰۰%) به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قلمداد می‌شود.))

مقاله کسر مالیات گردشگری تنظیم شده محمدرضا شاه شوازی(وکیل پایه یک دادگستری)

اگر سوالی در این زمینه دارید می توانید در زیر پست  نظر خودتان را بگذارین تا همکاران ما شما رو راهنمایی کنند.
منتظر نظرات مفید شما هستیم. پروتوریست در کنار شماست