دو نرخی بودن خدمات گردشگری غیرقانونی است

دو نرخی بودن خدمات گردشگری

به تازگی مصوبه انجمن شرکت‌های هواپیمایی کشور در خصوص دلاری شدن نرخ بلیط پرواز داخلی برای گردشگران خارجی، مبحث دو نرخی بودن خدمات گردشگری را در محافل گردشگری جان تازه بخشیده است .
موافقان این طرح معتقدند خارجیانی که به عنوان گردشگر وارد ایران می‌شوند می بایست خدمات خویش را بر اساس دلار پرداخت نمایند. مخالفان ؛ این طرح را غیرکارشناسی دانسته و معتقدند گردشگری نیمه جان کشور را به کما خواهد برد زیرا باعث گران شدن سفر به ایران و در نتیجه از دست دادن امتیاز سفر ارزان است.

حال باید دید قانونگذار در این رابطه چه میگوید. بعنوان قاعده واصل ، همه انسان‌ها فارغ از تابعیت ، جنسیت و غیره ، از حقوق یکسان مانند آزادی ، امنیت و… برخوردارند . البته طبیعی و بدیهی است کشورها برای اعمال حاکمیت خویش برخی حقوق را تنها برای اتباع خود به رسمیت بشناسند مانند حقوق سیاسی که در ماده ۹۸۲ قانون مدنی ایران هم بدان اشاره و تاکید داشته است .

حال خدمات گردشگری چگونه است ؟؟

آیا خارجیان از آن بی بهره و یا می بایست مبلغی بیشتر پرداخت نمایند؟ در این خصوص (گردشگری) متن صریحی وجود ندارد بنابراین می بایست به ماده ۹۶۱ قانون مدنی استناد نمود که مطابق آن اتباع خارجه ( گردشگران خارجی هم جز آن هستند ) از حقوق مدنی کامل برخوردارند مگر در خصوص :

  1.  احوال شخصی
  2. مواردی که قانون آن را صراحتا برای ایرانیان دانسته یا خارجیان را از آن منع نموده باشد.
  3.  حقوقی که خاص جامعه ایران ایجاد شده باشد.

آشکار است خدمات گردشگری شامل هیچ کدام از این استثنائات نمی شوند
بنابراین گردشگران خارجی به مانند اتباع ایرانی و با همان قیمت و کیفیت می بایست از آن برخوردار شوند.

در خصوص نرخ پروازها ، انجمن هواپیمایی به صورت غیرمستقیم معتقد است
که چون یارانه به سوخت تعلق گرفته که مختص جامعه ایرانی است بنابراین می بایست
گردشگران به صورت آزاد پرداخت کنند. ایرادی که رد و قابل پذیرش نمی باشد.

زیرا شرکت‌های هواپیمایی در قبال همان گردشگر هم از دولت، سوخت و دیگر موارد یارانه می گیرند
بنابراین نمی‌توانند آن را آزاد برای آنها محاسبه و مابه‌التفاوت را متعلق به خود نمایند !
و اگر کسی هم صالح به دریافت این ما به التفاوت باشد آن دولت است نه شرکت های هواپیمایی با سودجویی خود!
هرچند معتقدیم هنگامی که یک تبعه خارجی ، دارای وصف گردشگر شد برای جذب و استفاده از منافع وی می‌بایست حقوق متمایزی را نسبت به دیگر اتباع خارجی در نظر گرفت که نمونه آن می‌تواند همان خدمات مناسب گردشگری باشد