گردشگران خارجی چه بارهایی را می‌توانند از کشور خارج کنند؟

گردشگران خارجی چه بارهایی را می‌توان از کشور خارج کرد؟

برای خروج گردشگر از کشور، قانون‌گذار بغیر از جواز خروج وسایل شخصی همراه مسافر، مقرراتی متفاوت از زمان ورود تعیین نموده است.
در قوانین برای کالای همراه گردشگر خروجی دو دسته متفاوت در نظر گرفته شده است.
کالاها و محصولات دستی و تولیدی داخل ایران؛ خروج این محصولات دارای سقف نیست البته به شرط آنکه جنبه تجاری نداشته باشد.
کالاهای ساخت و تولید خارج از ایران؛ برای خروج این‌گونه کالاها که گردشگر آنها را خریداری کرده، سقف و محدودیت خروج در نظر گرفته شده است.

ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها

عتیقه‌جات: خروج اشیاء عتیقه و کتب خطی ممنوع است.
فرش دست‌باف: فرش دست‌باف از استثنائات قاعده فوق‌الذکر است.
مطابق آیین‌نامه قانون صادرات و واردات، پیش از این هر گردشگر می‌توانست تنها یک قطعه قالی یا دو قطعه قالیچه دست‌باف جمعاً تا 12 مترمربع را به‌همراه خود از کشور خارج نماید که بعداً هیات وزیران طی مصوبه‌ای مورخ 28/12/1397 با اصلاح تبصره ماده 32 آیین‌نامه مذکور، میزان مجاز برای فرش دست‌باف را 24 متر تعیین کرده و برای گلیم دست‌باف 40 متر بدون محدودیت تعداد قطعه در نظر گرفت. بنابراین فارغ از تعداد قطعه میزان مجاز برای خروج مقادیر ذکر شده است که بدون حق گمرکی می‌توان آن را خارج کرد.

خروج فرش دست‌باف به همراه مسافر به مقصد کشورهای عراق، سوریه و عربستان سعودی ممنوع است.

ارز: طبق آخرین مصوبه بانک مرکزی ایران، خروج ارز‏، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام همراه مسافر مجموعاً
تا سقف مبلغ پنج هزار (5.000) یورو یا معادل آن به سایر ارزها از مرزهای هوایی و تا سقف مبلغ دو هزار (2.000) یورو
یا معادل آن به سایر ارزها از مرزهای زمینی، ریلی و دریایی مجاز است.
بنابراین مصوبه خروج ارز‏‏‏‏‏‏‏، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام مجموعاً مازاد بر مبلغ پنج هزار (5.000) یورو یا معادل آن به سایر ارزها برای مرزهای هوایی و مبلغ دو هزار (2.000) یورو یا معادل آن به سایر ارزها برای مرزهای زمینی، ریلی و دریایی توسط هر مسافر به خارج از کشور، منوط به اظهار آن در زمان ورود به کشور و مشروط به ارائه رسید چاپی است. این رسید باید حاوی کد رهگیری صادره از سوی باجه بانک ملی ایران و تا سقف مبلغ مندرج در رسید مزبور در مبادی خروجی به گمرک جمهوری اسلامی ایران باشد.

طلا و جواهرآلات: خروج زیورآلات شخصی همراه مسافر تا میزان یکصدوپنجاه گرم از انواع مصنوعات طلا مجاز خواهد، چنان‌چه زیورآلات مورد بحث مزین به سنگ‌های گران‌بها از قبیل الماس، زمرد و برلیان باشد نباید وزن نگین مصوب به آنها از اجزاری قیراط (کمتر از یک قیراط ) تجاوز کند.