منتخب سردبیر

تخلفات راهنمایان

تخلفات و مجازات های راهنمایان گردشگری

تخلفات و مجازات های راهنمایان گردشگری تعریف راهنمای گردشگری راهنمای گردشگری کسی (شخص حقیقی) است که در طول سفر...

تاسیسات گردشگری

تعریف تاسیسات گردشگری و انواع آن

تاسیسات گردشگری کدامند؟ آیا تمامی کسب و کارهای گردشگری ،شامل تاسیسات گردشگری میشوند؟ با پیشرفت صنعت گردشگری نه تنها...

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

تشکیل شورای بازنگری قوانین و مقررات در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

تشکیل شورای بازنگری قوانین و مقررات در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی محمد کریمی مدیر کل امور...

تخلفات و مجازات های راهنمایان گردشگری

تخلفات و مجازات های راهنمایان گردشگری تعریف راهنمای گردشگری راهنمای گردشگری کسی (شخص حقیقی) است که در طول سفر گردشگر را برای بازدید...

تعریف تاسیسات گردشگری و انواع آن

تاسیسات گردشگری کدامند؟ آیا تمامی کسب و کارهای گردشگری ،شامل تاسیسات گردشگری میشوند؟ با پیشرفت صنعت گردشگری نه تنها انواع گردشگری و تعداد...

قوانین گردشگری در ترکیه

گردشگری در ترکیه - تُرکیِه کشوری در منطقه اوراسیا است که بخش بزرگ آن در آسیا و بخش کوچک آن در قاره اروپا قرار گرفته است، ترکیه از دل امپراتوری عثمانی برخاسته...

حمایت حقوقی از صنایع دستی در گردشگری ایران

تعریف صنایع دستی صنایع دستی یا کاردستی نوعی کار است که در آن لوازم تزئینی و کاربردی تنها با استفاده از دست یا ابزار ساده ساخته می‌شود. معمولاً...

قوانین گردشگری در اتحادیه اروپا

گردشگری در اتحادیه اروپا گردشگری یکی از مهمترین فعالیت های اقتصادی و اجتماعی میباشد و تاثیر شگرفی بر رشد اقتصادی, نرخ اشتغال به...

تشکیل شورای بازنگری قوانین و مقررات در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

تشکیل شورای بازنگری قوانین و مقررات در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی محمد کریمی مدیر کل امور مجلس وزارت میراث فرهنگی...