منتخب سردبیر

افزایش نرخ پرواز خارجیان

افزایش نرخ پرواز برای خارجیان ، قانونی یا غیر قانونی!؟

افزایش نرخ پرواز برای خارجیان ، قانونی یا غیر قانونی!؟ مابه التفاوت نرخ متعلق به کیست؟ به تازگی سایت...

سازمان جهانی گردشگری داری چه ماهیتی است؟

سازمان جهانی گردشگری سازمانی است که برای تشویق و توسعه گردشگری به وجود آمده است سازمان جهانی مذکور دارای...

شرایط صدور ویزای ایران

شرایط صدور ویزای ایران برای مسافران خارجی جام جهانی قطر

شرایط صدور ویزای ایران برای اتباع خارجی در ایام جام جهانی قطر علی‌اصغر شالبافیان، معاون گردشگری کشور، دستورالعمل صدور...

افزایش نرخ پرواز برای خارجیان ، قانونی یا غیر قانونی!؟

افزایش نرخ پرواز برای خارجیان ، قانونی یا غیر قانونی!؟ مابه التفاوت نرخ متعلق به کیست؟ به تازگی سایت های مختلف ، خبر...

سازمان جهانی گردشگری داری چه ماهیتی است؟

سازمان جهانی گردشگری سازمانی است که برای تشویق و توسعه گردشگری به وجود آمده است سازمان جهانی مذکور دارای ویژگی خاص خود می...

انواع روادید ایران

انواع روادید ایران براساس هدف و انگیزه سفر به ایران، 12 نوع روادید پیش‌بینی شده است. افراد در هنگام درخواست برای اخذ روادید...

شرایط صدور ویزای ایران برای مسافران خارجی جام جهانی قطر

شرایط صدور ویزای ایران برای اتباع خارجی در ایام جام جهانی قطر علی‌اصغر شالبافیان، معاون گردشگری کشور، دستورالعمل صدور ویزای ایران برای هواداران...

آشنایی با شیوه‌های دریافت خسارت تاخیر یا ابطال پرواز داخلی

آشنایی با شیوه‌های دریافت خسارت تاخیر یا ابطال پرواز یکی از اتفاقات ناخوشایندی که احتمالا اکثر مسافران تا به حال در سفرهای هوایی...

مسافرت به ایران با وسیله نقلیه شخصی

مسافرت به ایران با وسیله نقلیه شخصی یکی از انواع متداول سفر و گردشگری، مسافرت با خودرو و موتورسیکلت‌های شخصی، بویژه خودروهای دارای...