تخلفات و مجازات های راهنمایان گردشگری

تخلفات راهنمایان

تخلفات و مجازات های راهنمایان گردشگری

تعریف راهنمای گردشگری

راهنمای گردشگری کسی (شخص حقیقی) است که در طول سفر گردشگر را برای بازدید و درک بهتر از مقصد راهنمایی میکند.

در آیین نامه « راهنمایان گردشگری » مصوب ۱۳۹۴ هیات وزیران راهنمای گردشگری چنین تعریف شده است :

کسانی که با داشتن شرایط مندرج در این آیین نامه، گردشگران و مسافران داخلی و خارجی را در بازدید
از اماکن تاریخی، فرهنگی، طبیعی، زیارتی، سلامت و سایر جاذبه ها و نقاط دیدنی کشور راهنمایی نمایند

همچنین در این آیین نامه سه نوع راهنمای گردشگری به رسمیت شناحته شده است.

۱ـ راهنمای گردشگری داخلی:

کسی که با داشتن شرایط مندرج در این آیین نامه، گردشگران و مسافران ایرانی را در بازدید از اماکن تاریخی، فرهنگی، طبیعی، زیارتی، سلامت و سایر جاذبه و نقاط دیدنی کشور راهنمایی کند

 ۲ـ راهنمای گردشگری بین المللی (ورودی و خروجی):

کسی که با داشتن شرایط مندرج در این آیین نامه، راهنمایی گردشگران ورودی به کشور و ایرانیان علاقمند به بازدید از سایر کشورها را بر عهده دارد
و تسلط و اطلاعات کافی درباره میراث فرهنگی و طبیعی، آداب و رسوم و مقررات داخل کشور و کشور مقصد را داشته باشد
و اطلاعات لازم را به زبان قابل درک برای گردشگران توضیح دهدـ

۳-گردشگری تخصصی:

کسی که با داشتن شرایط مندرج در این آیین نامه ، راهنمایی گردشگران و مسافران داخلی یا ورودی به کشور را با علایق خاص نظیر طبیعت گردی تخصصی، گردشگری سلامت، گردشگری ورزشی، گردشگری زیارت، گردشگری دریایی در بازدید و بهره مندی از خدمات تخصصی مرتبط بر عهده دارد.
این قبیل راهنمایان علاوه بر تسلط و اطلاعات کافی درباره میراث فرهنگی و طبیعی، آداب و رسوم و مقررات منطقه فعالیت خود باید تخصص لازم در حوزه گشت های تخصصی مربوط را نیز دارا بوده و بتواند اطلاعات را به زبان قابل درک برای گردشگران توضیح داده و آنان را از خطرات احتمالی پیش از سفر و در هنگام سفر آگاه نماید و حداقل به یک زبان خارجی تسلط داشته باشد.

تخلفات راهنمایان

در این آیین نامه به تخلفات راهنمایان اشاره و یا تعریف و برشمردن آنها صورت نپذیرفته است. ولی در ماده ۶ آیین نامه مذکور راهنمایان  مکلف به رعایت سوگند نامه تعهد اخلاق حرفه ای  و مقررات آیین نامه مذکور و همچنین رعایات شونات حرفه ای خویش شده اند که ضمانت اجرای عدم رعایت این موارد تلیق و سپس لغو مجوز ( کارت ) راهنمای گردشگری دانسته شده است. بنابراین با این حکم میتوان پی برد در چه صورتی راهنمایان متخلف محسوب میشوند و مستحق کیفر انتظامی است که این موارد عبارتند از عدم رعایت سوگند نامه – مقررات آیین نامه و شونات شغلی راهنمای گردشگری میباشد.

مرجع رسیدگی به تخلفات

در آیین نامه راهنمای گردشگری ، مرجع و نحوه رسیدگی به تخلفات راهنمایان تعیین نشده است ولی در دستورالعمل اجرایی این آیین نامه کمیته ای پیش بینی شده تحت نام «کمیته فنی نظارت» که یکی از وظایف این کمیته بررسی و رسیدگی به شکایات گردشگران ، دفاتر و سایر اشخاص از راهنمایان گردشگری میباشد. آرا صادره توسط این کمیته چنانچه مبنی بر عدم صدور و یا ابطال کارت برای راهنما باشد قابل اعتراض در کمیته دیگری تحت عنوان «کمیته عالی نظارت» میباشد در غیر این صورت آرا کمیته فنی قطعی میباشد.

جدای از کمیته های فوق مطابق ماده ۲۶ آیین نامه چون نظارت عالی بر عملکردهای کمیته ها بر عهده اداره کل نظارت میباشد این اداره راسا میتواند به تخلفات رسیدگی نماید که در این صورت از طریق کمیته عالی اقدام به صدور حکم مینماید.

البته لازم به ذکر است مطابق بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری آرا قطعی این دو کمیسیون در دیوان عدالت اداری منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها قابل اعتراض است.

مجازات ها

در آیین نامه راهنمایان گردشگری برای راهنمای متخلف در نوبت اول تا سه ماه تعلیق از کار و در نوبت بعدی ابطال مجوز (کارت) راهنمای گردشگری پیشبینی شده است.

در دستورالعمل اجرایی آیین نامه تذکر کتبی و اخطار نیز به این مجازات ها اضافه گردیده که  متناسب با تخلف صورت گرفته توسط کمیته فنی نظارت برای گردشگر متخلف در نظر گرفته خواهد شد و همانگونه که بیان شد چنانچه رای کمیته ابطال کارت باشد قابل اعتراض در کمیته عالی نظارت خواهد بود.

آیین رسیدگی:

کمیته های نظارت تنها به شکایت اشخاص علیه راهنمایان رسیدگی خواهد نمود و چنانچه راهنما دارای شکایتی باشد بسته به نوع دعاوی و ادعا در مرجع صالح دیگر رسیدگی مقتضی انجام خواهد شد.

اداره کل میراث فرهنگی استان  بعد از دریافت شکایت میبایست حداکثر ظرف ۱۵ روز اعضا کمیته فنی را برای رسیدگی دعوت و مدارک و گزارشات را به کمیته ارائه دهد.

کمیته نظارت شکایت واصله را با توجه به گزارشات و و مستندات موجود بر اساس آیین نامه  و سایر مقررات بررسی و اعلام نظر خواهد نمود
و در نهایت رای کمیته با امضا مدیر کل استان ابلاغ خواهد شد. کمیته به شکایات خارج از حیطه اختیارات سازمانی و یا اینکه دارای وصف مجرمانه باشد رسیدگی نخواهد کرد و موضوع از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهد شد.

رای کمیته فنی تنها در مورد عدم صدور کارت و یا ابطال کارت ظرف ۱۵ روز از ابلاغ قابل اعتراض در کمیته عالی میباشد و آرا دیگر کمیته فنی قطعی میباشد.

لازم به ذکر اینکه آرا قطعی این دو کمیته ( چه آرائی که توسط کمیته فنی در همان ابتدا قطعی است
و چه آرائی که بعد از اعتراض توسط کمیته نظارت قطعی صارد میشود) از لحاظ شکلی و نقض قوانین قابل اعتراض در دیران عدالت اداری میباشد.